zaterdag 24 september 2011

vrijdag 23 september 2011

rechte lijn (noord-west) vanuit de kas op rood|noot


Peter Kolpa werpt een 'rechtlijnige' blik vanuit zijn kas op stadserf Rood|Noot in noord-westelijke richting. Het keerpunt is NS-station Utrecht Terweide. Opnames zijn gemaakt op donderdag 22 en vrijdag 23 september 2011. Onderdeel van het project: De Tafels van Rood|Noot. Dit is deel 1 van de serie 'Een verkennende blik'.

Het begrip lijn laat zich moeilijk expliciet definiëren. Men denkt zich een lijn als een continue aaneenschakeling van punten. Daarbij treedt voor het begrip punt dezelfde moeilijkheid op om tot een exacte definitie te komen. In de meetkunde worden (rechte) lijnen en punten daarom als grondbegrippen beschouwd, waarvan de eigenschappen axiomatisch vastgelegd worden.
Men zegt wel quasi exact: een rechte lijn is de kortste verbinding tussen twee punten.
Rechte lijnen worden in de wiskunde aangeduid als rechte. Een niet-rechte lijn heet in de wiskunde een kromme.

We onderscheiden drie soorten rechten:
een rechte die aan beide kanten onbegrensd doorloopt;
een halfrechte (ook: halflijn, straal), begrensd door een punt en aan één zijde oneindig doorlopend;
een lijnstuk, een rechte die begrensd wordt door twee punten.

In twee dimensies definieert men de rechtenwaaier van twee snijdende rechten als de verzameling van alle rechten die door het snijpunt van die twee rechten gaan. In drie dimensies kent men het analoge begrip vlakkenwaaier als de verzameling van alle vlakken door de snijlijn van twee snijdende vlakken.